Another milestone in Orskov Yard´s development strategy has been reached today

The yard´s new floating dock started operation a year ago and now another milestone in the development of the yard´s Northern area has been reached. A new pipe- and mechanical workshop was Friday inaugurated by the yard´s customers, employees, and subcontractors.

In the area around the new floating dock a new pipe- and mechanical workshop has been built. The new facilities appear modern and support good conditions for specialized overhaul of large propellers and hubs, rudders, pumps, and winches. The mechanical workshop is equipped with overhead 4×40 tons cranes, and the pipe workshop is equipped with new welding equipment, and tools for fabrication of pipes in black steel, as well as, 2×6 tons overhead cranes. A movable exhaust system is positioned in the welding cabins and working areas and combined with the fixed ventilation system this creates a healthy working environment. Furthermore, the new workshop is heated by a central electrical heating pump which will reduce our natural gas consumption.

At Orskov Yard we care about the environment and focus on implementing sustainable solutions in our facilities, but also in upgrades of vessels to meet current and future demands for low energy consumption and reduced pollution. Climate change call for innovative and creative solutions.

Read the entire press release here:
(in Danish only)

 

Pressemeddelelse, den 4. marts 2022

Endnu en milepæl i Orskov Yards udviklingsstrategi er nået

Værftets nye flydedok blev sat i drift for et år siden, og nu er endnu en milepæl i udviklingen af værftets nordlige område nået. Et nyt rør- og maskinværksted blev fredag officielt indviet af kunder, ansatte og underleverandører.

I området omkring den nye flydedok er der bygget et nyt stort rør-og maskinværksted på 1.600 m2. Det nye værksted fremstår meget tidssvarende og understøtter gode arbejdsbetingelser for specialiseret eftersyn af store propellersystemer, thrustere, ror og spil samt fremstilling af rørsystemer. Det nye maskinværksted er udstyret med 4 traverskraner, som hver især kan håndtere en vægt på op til 40 tons. Rørværkstedet er udstyret med 2 kraner, som hver har en løftekapacitet på 6 tons. Der er desuden flytbare udluftningssystemer placeret i svejsekabiner og arbejdsområder og som, kombineret med statisk ventilation, sikrer et sundt arbejdsmiljø.

”Vi er meget stolte over at have nået endnu en milepæl i vores udviklingsstrategi af området og dermed udviklingen af Orskov Yard. Vi har med den nye flydedok og nu det nye værksted mulighed for at servicere endnu flere kunder og sikre at de får en god totaloplevelse, hvor vi tager hånd om hele skibet og de installerede systemer”, siger administrerende direktør Lars Fischer, Orskov Yard.

På maskinværkstedet er der særligt fokus på servicering af propellersystemer med en pit beregnet specielt til dette formål, hvor der kan serviceres propellersystemer med en propellerdiameter op til 8 meter. Ligeledes vil et større område i værkstedet være dedikeret til overhaling af fremdrivning- og positionerings-thrustere, områder hvor Orskov Yard allerede er et af Nordeuropas førerende værfter, med en arbejdsstyrke som er uddannet og højt kvalificeret til at udføre dette arbejde sammen nogen af verdens førende udstyrsproducenter.

Med vores tre ISO-certificeringer indenfor kvalitetsledelse, miljøledelse, og arbejdsmiljø sikrer vi at procedurer og betingelser er på plads, således at vitale dele af skibenes udstyr bringes tilbage til deres oprindelige stand efter et værftsophold hos Orskov Yard, siger administrerende direktør Lars Fischer.

En del af det nye værksted er ligeledes indrettet til fremstilling af sorte rør til blandt andet udskiftning af eksisterende rørsystemer ombord på skibene samt fremstilling af nye rør til ballastvandsrense-systemer (BWTS) med mere. Områderne i de eksisterede værksteder indrettes nu til dedikeret fremstilling af rustfrie og PVC rør som for eksempel bruges i et stort omfang på store fabrikstrawlere.

Den store aktivitet på værftet viser, at det nye værksted har sin berettigelse, hvor der i øjeblikket er 9 skibe herunder 3 canadiske trawlere, en grønlandsk trawler, et norsk fiskeskib, 2 norske offshore skibe, et amerikansk ekspeditionsskib samt en dansk færge. Aktiviteten sikrer fuld beskæftigelse til værftets 200 ansatte og inklusiv underleverandører estimeres det, at der med de igangværende opgaver beskæftiges omkring 600 personer på værftsområdet.

Fokus på miljørigtige løsninger

Værftet har stor fokus på at tilbyde kunderne miljørigtige løsninger, såsom silikonemaling af undervandsskrog for reduktion af brændstofforbrug, brug af værftets mobile og stationære landstrømsanlæg samt energioptimering af eksisterende skibssystemer. Ligeledes arbejdes der aktivt for at reducere værftets CO2 udledning, derfor er den nye bygning også udstyret med et elektrisk varmepumpeanlæg i stedet for opvarmning via naturgas.

 

Fakta om ORSKOV YARD A/S

ORSKOV YARD vedligeholder, reparerer og ombygger mange forskellige skibstyper. De tilbyder et bredt udvalg af maritime ydelser, hvor de i tæt samarbejde med andre maritime specialister tilbyder fleksible, one-stop løsninger, som dækker alle områder indenfor skibsreparation og ombygning. Deres faciliteter dækker et større område på havnen i Frederikshavn og inkluderer 4 dokke, kraner, kajer og specialiseret værkstedsfaciliteter. Ydelserne spænder vidt og inkluderer bl.a. stål- og rørarbejde, maling, vedligehold og installation af elektriske systemer, overhaling af mekaniske komponenter, opgradering af aptering, samt certificering af kraner og redningsudstyr.

Se mere på: www.orskov.dk 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Lars Fischer, adm. direktør, telefon 20809270, e-mail: lf@orskov.dk